Witaminler üçin gapjagaz. By Aýbölek Faberlic Aşgabat Faberlik Türkmenistan

Местоположение: Ашхабад

Контакт: Aýbölek_Faberlik (70)
Телефон: +99361704962

Опубликовано: 12 часа назад
Просмотры: 20

Aýbölek Faberlic Saglyk
+99361704962

Önüm hakda

Agramy: 34 gr.

Witaminler üçin gutujyk: dermanlary ykjam saklamak üçin niýetlenendir. Dermanlary we witaminleri wagtynda kabul etmegi üpjün etmek üçin elmydama ýanyňyzda bolmak amatly.

Funksional, amaly we giňGapjyga ýa-da kosmetiki halta aňsatlyk bilen gabat gelýärIçindäki aýrylýan bölekler içerki bölümleriň ululygyny sazlamaga mümkinçilik berýärIslendik ownuk zatlary guramak üçin amatly

Ölçegi: 7,9 x 6 x 2,6 sm.

Saklanyş möhleti çäklendirilmedik


ПредыдущийСледующий