Saçyň ähli görnüşleri üçin aloe şampuny "Dikeltmek", 380 ml. Faberlic 2915

Местоположение: Ашхабад

Контакт: Aýbölek_Faberlik (101)
Телефон: 861704962

Опубликовано: в прошлом месяце
Просмотры: 32

Önüm hakda:
Göwrüm: 380 ml.
Agram: 392 gr.

Aloe şampunyny "Dikeltmek" saçyň ähli görnüşleri üçin meşhur saýlawdyr.

Aloe-hemişe gök öwüsýän tebip we hakyky gözellik elikiridir. Çylşyrymly täsiri, saçlary goramagy we dikeltmegi kepillendirýän köp mukdarda witaminleri we yz elementlerini öz içine alýar.

Tebigy gelip çykyşyň 95% düzümi.

Erkekler we aýallar üçin yzygiderli ulanmak üçin amatly.

Saçlary we kelläni ýuwaşlyk bilen arassalaýar.

Ajaýyp nemlendirýär, aşa guramagynyň we ýaşaýşyň ýitmeginiň öňüni alýar.

Zeper ýeten saçlaryň ýagdaýyny gowulandyrýar.

Aýbölek Faberlic Aşgabat
+99361704962


ПредыдущийСледующий