HYTAÝ ÝURDUNA ÝOKARY OKUW JAÝYNA OKUWA GIRMÄGE KÖMEK EDÝÄRIS

Ýer: Aşgabat

Telefon: +99361606725

Goşuldy: geçen aý
Görülen sany: 37

HUSUSY KÄRHANA "ESASY SEBÄP" 35 ÝAŞA ÇENLI TÜRKMENISTANYŇ RAÝATLARYNA HYTAÝDA ÝOKARY BILIM ALAMAGA MÜMKINÇILIK BERÝÄR.
HK "ESASY SEBÄP" HYTAÝYŇ PEKIN, ŞANHAÝ, WUHAN, TAÝPEÝ, HANJOU, NANIN, KUNMIN WE DALÝAN ÝALY 25 ŞÄHERDÄKI UNIWERSITETLERE ÝAZYLMAGA KÖMEK EDÝÄR . DIPLOMLARY TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI TARAPYNDAN YKRAR EDILEN UNIWERSITETLER BARADA AÝDÝARYS . ŞEÝLE HEM KOMPANIÝA UMUMY ÝAŞAÝYŞ JAÝYNDA ÝERLEŞMÄGE KÖMEK EDÝÄR.
OKUWA GIRMEK ISLEÝÄNLER OKUW TÖLEGLERI, KIÇI KURSLARY, ASPIRANTURA WE Ş.M. BARADA MAGLUMAT ALYP BILERLER.
+99365301140
+99361606725
515913:


ÖňkiIndiki