Online işlemegiň artykmaçlygyny Faberlic bilen ýaşaň! Öýden dolandyryp boljak rahat iş şertleri, Fab

Сфера деятельности: Без опыта, студенты
От кого: Владелец
Цена: 3,000

Категория: Работа, Вакансии
Местоположение: Ашхабад

Контакт: Aýbölek_Faberlik (51)
Телефон: +99361704962

Опубликовано: 2 недель назад
Просмотры: 176

Gyz-gelinler, öýdeçi hanymlar, ýaş çagaly we dekreta çykan gelinler üçin Faberlikde online iş! Öýde telefonda işläp bolýan iş. Hem öýiň işlerini edip bilýäňiz, hem telefondan girip Faberlic de işläp pul gazanyp bilýäňiz. Wi-fi bilen telefonyňyz bar bolsa wagt ýitirmän habarlaşyň we sizem Faberlic bilen gazanmaga başlaň!
Habarlaşmak üçin:
Aýbölek Faberlic
Tel: +99361704962

Işimiz internetde online söwda görnüşinde başlap, her eden söwda eden harydyňdan 20-26% girdeji gazanýaň.
(Diňe zakaz boýunça işläp bilýäň, öňünden plança manatlyk haryt almaly diýen şertimiz ýok. Öňünden töleg ýok).

Işi gowy öwreneňden soň:

Özüň ýaly aktiw işlejekleri saýlap topar döretmeli. Topar bolup ''bal'' ýygnasaň:
Öz liderlik ukybyň we biznes planyň bilen her ýeten derejäňe görä ýokary aýlyklar we gymmat baha sowgatlar berilýär.


ПредыдущийСледующий