Ashgabat Santehnik

Цена: 58

Местоположение: Ашхабад

Контакт: dgruzaperevozkitm (51)
Телефон: +99365206251

Опубликовано: в прошлом месяце
Просмотры: 187

Biziň kompaniýamyza ýüz tutup, siz öz wagtyňyzy, nerwlerini we pullaryny hazmyt edersiniz!
Teklip edilýän hyzmatlaryň sanawy:

Santehniki işler.
Suw üpjünçiligi, ýylamagyň we radiatorlaryň borujlaryny kompleks çalşyrmak.
Unitazlary üýtgetmek, onuň düzeldilmegi.
Ýumurtgalaryň çalşyrylmagy, onuň dikeldilmegi.
Aralaşdyryjylaryň çalşyrylmagy, onuň düzeltilmegi.
Wanna çalşyrmak.
Suw ölçegleriniň we suw arassalanýan filtrleriň ýerleşdirilmegi.
Sutarlaşdyryjynyň ýerleşdirilmegi, birikdirilmegi.
Zerurlyklary ýatyrmak we agyrlardan goramak.
Ýumurtgalary, aýgyzlary, raflary, sowat saklaýjylaryny we ş.m.
Jakuzy guramak. Suw isitijileriň ýerleşdirilmegi, birikdirilmegi.
Duş gelýän kabineleriň, jakuzalaryň birikdirilmegi.

Elektrotexniki işler.
Elektrik geçirijiniň kompleks çalşyrylmagy.
Elektrik hasaplaýjylaryň, avtomatlaryň, rozetkalaryň, aýyrgylaryň, paýlawçylaryň ýerleşdirilmegi.
Bary, ýagdaýy, lýustry, ýaragly ýaryşy we ş.m.

Ýaşaýyş tehnikalarynyň birikdirilmegi: ýaşaýyş maşynlary, bulaşyk ýaýyş maşynlary, bişiriji paneller, düýpli şkaflar,
aýratynlyklary, elektrik sutarlary.

Jaýlary kiçi onarmak
Çagyryş we buýruk


ПредыдущийСледующий