12/07/2022 senesinde bildirişiň wagty doldy.

Tok köpeldän 30 KVT

Baha: 30,000

Ýer: Aşgabat

Habarlaş: Wagty dolan bildirişleriň habarlaşmak üçin telefony görkezilmeýär

Goşuldy: geçen ýyl
Görülen sany: 32

Tok köpeldän az wagt ulanylan 30 KVT arassa zawodyň önimi.
Bahasy manat
Bir hojalygy arkaýyn göterýär bir özi. Ýagny üç dört holodinlik.üç dört kondisioneri öýiň çyralary we beýleki enjamlary bir wagtda ulanmak bolýar.
Özi dört obmotkaly beýlekiler ýaly bir ýa-da iki obmotkaly däldir. islendik pes togy 220v çenli galdyrýar. Galan maglumatlar jaň etseňiz düşündirerin.
Aljaga ylalaşyk bolar habarlaşmaly aljak bolsaňyz,


ÖňkiIndiki