Boş iş orunlary

Сфера деятельности: Без опыта, студенты
От кого: Агентство

Категория: Работа, Вакансии
Местоположение: Ашхабад

Контакт: muhammet.kurbanov.90 (6)
Телефон: +99365124815

Опубликовано: 4 недель назад
Просмотры: 303

Kadrlar agentligi “KERWEN’
BOŞ IŞ ORUNLARY 19.06.2024

Geleniňizde ýanyňyz bilen 1 sany 3X4-lik surat we passport kopiýa getirmeli !!!

Salgymyz Parahat 7/4(Mir 8) Moskowski Surikow çatrykda ýoluň ugrundan 2-nji setirde 34-nji domuň çep tarapyndaky ýerzemini (Podwal)

Iş wagtymyz 9:00-18:30-a çenli tel 865-12-48-15.

Otelda adminstrator gerek oglan gyz tapawudy ýok, ýaş gelşikli bolmaly, 25 ýaşa çenli, rusça türkmençe we iňlisçe bilmeli iş wagty 9:00-17:00 çenli aýlyk 2.000 manat.

Baş buhgalter gerek, gyz ýa gelin bolmaly 35 ýaşa çenli, , iş wagty 9:00-18:00 çenli, aýlyk 5.000 manat.

Baş buhgalter gerek, 1C programmany bilmeli, ökde iş tejribeli bolmaly, 50 ýaşa çenli Aşgabat propiska bolmaly iş wagty 9:00-18:00 çenli başlangyç aýlyk 5.000 manatdan başladylýar.

Matirýalny Buhgalter gerek, 1C programmany bilýän bolmaly, iş tejribeli bolmaly, 35 ýaşa çenli iş wagty 9:00-18:00 çenli aýlyk gürrüňdeşlikde.

Otdel kadr gerek, gurluşykda işlän bolmaly, 35 ýaşa çenli, propiska Aşgabat bolmaly, iş wagty gürrüňdeşlikde ( işlemeli ýeri Arkadag şäheri) serwis we obet berilýär

Ýurist gerek iş tejribeli bolmaly, 40 ýaşa çenli bolmaly, iş wagty 9:00-18:00 çenli aýlyk 4.000-5.000 manat gürrüňdeşlikde.

1C operatory gerek, gyz ýa gelin bolmaly, rusça we türkmençe bilmeli, 30 ýaşa çenli, iş wagty 9:00-18:00 çenli başlangyç aýlyk 2.000 manat ( işlemeli ýeri promzona)

Buhgalter kömekçisi gerek gyz ýa gelin bolmaly,öň işläp gören iş tejribeli bolmaly, rusça we türkmençe bilmeli, 35 ýaşa çenli, aýlyk 3.000-4.000 manat gürrüňdeşlikde.

Sekretar gyz gerek, 28 ýaşa çenli gelşikli gyz bolmaly, rusça we türkmençe bilmel, iş wagty 9:00-18:00 çenli aýlyk 2.000-3.000 manat gürrüňdeşlikde.

Gurluşykda inžiner gerek, ýol gurluşyga gözegçilik etmeli, 40 ýaşa çenli, iş wagty we aýlygy gürrüňdeşlikde (Işlemeli ýeri Arkadag şäheri).

Terjimeçi gerek rus dilinden türkmen diline terjime etmeli, Aşgabat propiska bolmaly aýlyk gürrüňdeşlikde.

Inžiner tehnolog gerek ýokary bilimli bolmaly iş sagady we aýlygy gürrüňdeşlikde (işlemeli ýeri Öňaldyda) serwis bar

Marketda kassir gerek, 30 ýaşa çenli, Ak hasap bilýän bolmaly, propiska Aşgabat bolmaly, iş wagty 9:00-18:00 çenli aýlyk 3.000 manat

Marketda Ak hasap bilýän operator gerek, prihot rashot edip bilmeli, Aşgabat propiska bolmaly, iş wagty 9:00-18:00 çenli aýlyk 3.000 manat.

Magazinda Ak hasap,Word we Excel bilýän gyz gerek, prihot rashot etmeli, propiska Aşgabat bolmaly, iş wagty 10:00-19:00 çenli aýlyk 2.000 manat.

Satyjy gyz gerek (produkta magazin) iş wagty 9:00-20:00 çenli, rusça we türkmençe bilmeli 25 ýaşa çenli gelşikli gyz bolmaly aýlyk 2.000 manat.

Satyjy oglan gerek, 18-30 ýaş aralygynda, spirtnoý magazinda işlemeli, iş wagty 10:00-23:00 çenli aýlyk 2.500 manat.

Satyjy gyz gerek kafeda, Aşgabat propiska bolmaly 35 ýaşa çenli rusça we türkmençe bilmeli aýlyk 2.500 manat.

Süriji gerek öz ulagynda “Pikap”, “Hiace”, “Forland” ulagly sürijiler gerek 40 ýaşdan uly bolmaly däl, Gurluşykda işlemeli, iş wagty we aýlygy gürrüňdeşlikde. ( işlemeli ýeri Arkadag şäheri).

Mebel ussa gerek, işine ökde mebelçi bolmaly, propiska tapawudy ýok, aýlyk 5.000 manat gürrüňdeşlikde ýada metr kwadradada gürleşip bolýar aýlygy, ýatjak ýeri we 3 wagt nahary berilýär, (işlemeli ýeri Gökdepede)

Mebel molýarçy gerek, öň işläp gören bolmaly, ýatjak ýeri we 3 wagt nahary berilýär, aýlyk 2.400 manat (işlemeli ýeri Gökdepede)

Kondisioner ussa gerek ökde iş tejribeli bolmaly rusça we türkmençe bilmeli 40 ýaşa çenli, rusça we türkmençe bilmeli iş wagty 9:00-19:00 çenli aýlyk gürrüňdeşlikde

Kondisioner ussaň ýanynda podsobnik gerek iş wagty 9:00-19:00 çenli aýlyk 2.000 manat

Aýnalara reşotka we setka dakyp bilýän ussa gerek, 40 ýaşa çenli, rusça we türkmençe bilmeli iş wagty 9:00-19:00 çenli aýlyk gürrüňdeşlikde

IT-hünärmeni gerek, 25-30 ýaş aralygynda, iş wagty 8:00-18:00 çenli, aýlyk 3.000 manat (Işlemeli ýeri Owadandepede we Büzmeýinde) Serwis we pitanýa berilýär.

Elektrik gerek (Hökümet edarada işlemeli), propiska Aşgabat bolmaly, 40 ýaşa çenli, iş wagty 9:00-17:00 çenli, aýlyk 1.700-2.000 manat.

Marketda polkaçy gyz gelin gerek, öň polkaçy bolup işlän bolmaly, 25 ýaşa çenli propiska Aşgabat bolmaly, iş wagty 8:00-21:00 çenli aýlyk 2.000 manat

Dizaýner gyz ýa gelin gerek, Photoshop, Word we Excel programmalary bilmeli rusça we türkmençe bilmeli iş wagty 9:00-18:00 çenli aýlyk 3.000 manat.

Dizaýner gerek baner ýasamaly, Adobe Illustratory bilmeli, 25 ýaşdan uly bolmaly, rusça bilmeli, iş wagty 9:00-18:00 çenli aýlyk 3.000 manat.

Pekar gerek Buhanka bişirip bilýän bolmaly, iş wagty gürrüňdeşlikde başlangyç aýlyk 4.500 manat.

Napitok zawodyň skladynda işlemek üçin gruzşik oglanlar gerek, iş wagty 8:00-20:00 çenli başlangyç aýlyk 2.000 manat. ( işlemeli ýeri Çoganlyda)

Suwagçy oglanlar gerek ( Turski suwag etmeli) iş wagty 8:00-19:00 çenli, aýlyk 3.000-5.000 manat (Işlemeli ýeri Owadandepede) Kamp we 3 wagt nahar berilýär

Raznaraboçi oglanlar gerek izogan öndürilýän ýerde işlemeli, iş wagty 9:00-19:00 çenli (Işlemeli ýeri Promzonada) ýatjak ýeri we 3 wagt nahary berilýär.

Önümçilikde stanokda işlemek üçin işgär oglanlar gerek, iş wagty 8:00-20:00 çenli aýlyk 2.000 manat ( işlemeli ýeri Gäwersde) işi özleri öwredýäler.

Otelda tämizçiler gerek, 40 ýaşa çenli iş 2 smen Aşgabat propiska bolmaly aýlyk 1.700 manat (mesaýam işläp bolýar)

Otelda ütükçiler gerek, 40 ýaşa çenli iş 4 smen, 09:00-17:00çenli, 15:00-23:00 çenli we 23:00-07:00 çenli Aşgabat propiska bolmaly aýlyk 1.700 manat ( belli smenda işläp bolanok smen gezekleşdirilýär, serwis ýok)

Otelda restoranynda Gap gaç ýuwýançylar gerek, Aşgabat propiska bolmaly, 45 ýaşa çenli, iş 2 smen, aýlyk 1.500 manat

Otelda restoranda ofisant gyzlar-oglanlar gerek, Aşgabat propiska bolmaly, 35 ýaşa çenli aýlyk 1.000 manat +8%

Targowy agent gerek, suw satmaly napitok ugry, 30 ýaşa çenli oglan gyzlar gerek, iş wagty 8:30-19:00 çenli oklad aýlyk 2.000 manat.

Targowy agent gerek, gyz bolmaly, produkta pitanýa satmaly mesge syr moloçny ugry oklad 1.000 manat +3% söwdadan (Target bar)

Naharhanada şef powr gerek (dostawka işlenýär) 20-45 ýaş aralygynda, iş wagty 8:00-21:00 çenli aýlyk 2.000-3.000 manat gürrüňdeşlikde.

Bagban oglanlar gerek, 25-45 ýaş aralygynda şäher içinde parkda bagbançylyk etmeli iş wagty 9:00-18:00 çenli aýlyk 1.600 manat. (turdawoý ýöreýär)

Targowy agent gerek 30 ýaşa çenli oglan gyz tapawudy ýok Himiýa satmaly, iş wagty 8:30-18:00 çenli aýlyk oklad ýok söwdadan 6% berilýär

Targowy agent gerek pekarnyda aýlyk 2.000 manat

Otelda tämizçi gerek iş wagty 9:00-21:00 çenli, 42 ýaşa çenli, ýatjak ýeri we iýjek işjegi berilýär başlangyç aýlyk 1.200 manat


ПредыдущийСледующий