Boş iş orunlary

Сфера деятельности: Без опыта, студенты
От кого: Агентство

Категория: Работа, Вакансии
Местоположение: Ашхабад

Контакт: muhammet.kurbanov.90
Телефон: +99365124815

Опубликовано: 2 недель назад
Просмотры: 446

KADRLAR AGENTLIGI “KERWEN”
BOŞ IŞ ORUNLARY 20.11.2023.ý

Sekretar gyz gerek 30 ýaşa çenli, Büzmeýiniň ýaşaýjysy bolmaly hökümet edara iş wagty 8:00-18:00 çenli aýlyk 2.000 manat

Kurýer oglan gyz gerek rusça we türkmençe bilmeli 20 ýaşdan 30 ýaşa çenli iş wagty 9:00-19:00 çenli.

Satyjy gyz-gelin gerek parfumeriýa we zenan egin eşik magazinina ýaş 18-35 aralykda bolmaly rusça we türkmençe hökman bilmeli iş smenlaýyn 8:00-16:00 çenli we 15:00-21:00 çenli aýlyk 3000 manat

Süriji gerek Haýs maşyn sürmeli B kategorýa bolsada bolýar iş wagty 9:00-19:00 çenli (maşyn öýe berilenok) şäheriň içini gowy bilmeli ýaş gaty uly bolmaly däl aýlyk 2.000 manat.

Buhgalter kassir gerek iş wagty 9:00-18:00 çenli ýada 11:00-20:00 çenli gürrüňdeşlikde belli bolar, ýaş gaty uly bolmaly däl, aýlyk 3.000 manatdan başladylýar.

Tehnika magazina satyjy gyz gerek talkuçka günleri talkuçkada işlemeli 8:00-14:00 çenli, beýleki günleri magazinda işlemeli 9:00-19:00 çenli aýlyk 2.500 manat +% söwdadan.

Çaphanada stanoga operator oglan gerek işi öwredýäler, iş wagty 8:00-20:00 çenli ýaş 20-30 ýaş aralykda bolmaly aýlyk 1.800 manat.

Targowy agent gerek tehnika satmaly aýlyk oklady gürleşmeli, ortalama aýlyk 4.000-5.000 manat çykýar.

Tehnika magazina satyjy oglan gerek talkuçka günleri talkuçkada işlemeli 8:00-14:00 çenli, beýleki günleri magazinda işlemeli 9:00-19:00 çenli aýlyk 2.500 manat +% söwdadan.

Markeda kassir gyz-gelin gerek.Iş gün aşa.Bir gün iş bir gün boş.Iş wagty sag 8:00-dan 23:00-a çenli.Aýlyk 1.500 manat.Rusça türkmençe hökman bilmeli.Ýaşy 35-e çenli.Programmany özleri öwredýär.

Kafeda menejer oglan gerek, kafe sistemada işläp goren bolmaly iş wagty 10:00-23:00 çenli aýlyk 2000-2.500 manat.

Otdel kadr gerek erkek kişi bolmaly öñ gurluşykda işläp gören tejribeli bolmaly ýaş gaty uly bolmaly dal aýlyk gurrundeşlik esasynda.

Baş buhgalter gerek erkek kişi bolmaly öñ gurluşykda işläp gören tejribeli bolmaly ýaş gaty uly bolmaly dal aýlyk gurrundeşlik esasynda.

Naharhanada moýkaçy gerek iş wagty 10:00-22:00 çenli, aylyk 1500 manat+ premya berilyar

Naharhanada tämizçi gerek iş wagty 8:00-18:00 çenli aylyk 1500 manat+premya berilyar.

Ofisant gyz gerek arassaja gelşiklije bolmaly iş wagty 10:00-22:00 çenli oklad 1.500 manat +5% ayda 4000-5000 manat çykyar

Kafeda mangalçy gerek, mangal ugrundan okde iş tejribeli bolmaly, iş wagty 10:00-22:00 çenli aýlyk gurrundeşlik esasynda.

Söwda merkezde direktora kömekçi gyz gerek Pars dilini bilýän bolmaly diller institutyny gutaran bolsa has gowy, ýaş 32 ýaşa çenli, propiska tapawudy ýok, iş wagty 8:00-dan 20:00-a çenli aýlyk 3.000 manatdan başlanýar.

Satyjy gyz gerek hojalyk harytlary MAGAZINda, sowdadan başy çykýan söwda okde bolmaly, posudalar we matalar satylyar işlemeli ýeri Mir 1, iş wagty 9:00-22:00 çenli aylyk 1800 manatdan başladylyar

Operator oglan gerek naharhanada zakaz almaly, atlant programmany we rusça turkmencani bilse has gowy iş wagty 8:00-20:00-çenli aýlyk 2.000 manat

Terjimeçi gerek rus dilinden turkmen diline we turkmen dilinden rus diline terjime edip bilmeli ýazmaça yagdayda, eden terjimesini kompýuterde word programmada yazyp bilmeli aýlyk 2000 manat +% tölenyar.

Otdel kadra kömekçi gerek oglan gyz tapawudy ýok, propiska tapwudy ýok, iş wagty 9:00-dan 18:00-a çenli, aýlyk 2.500 manat.

Baş buhgalter gerek, öň gurluşukda işlän bolmaly 1C programmany bilýän bolmaly, iş wagty 9:00-dan 18:00-a çenli, aýlyk gürrüňdeşlik esasynda.

Inžiner PTO gerek, öň gurluşukda işlän bolmaly, iş wagty 9:00-dan 18:00-a çenli, aýlyk gürrüňdeşlik esasynda.

Satyn alma menejeri(menejer po pokupkam) propiska tapawudy ýok türkçe we iňlisçe bilmeli hytaýça bilse hasam gowy, iş wagty 9:00-dan 18:00-a çenli, aýlyk gürrüňdeşlik esasynda.

Dizaýner gerek Photoshop we Corel Draw bilmeli, reklama goýmaly we reklama üçin surat hem wideo taýýarlap bilmeli iş wagty 8:30-19:00 çenli başlangyç aýlyk 1.500 manatdan başlanýar.

Serwis işgäri gerek printer, kamera, domafon bejermek we gurnamak ugrundan başy çykmaly, işlemeli ýeri Daşoguz şäheri Daşoguzyň özinden bolsaňyz has gowy, aýlyk 1500 manatdan başlanýar.

Satyjy gerek kompýuter MAGAZINda, işlemeli ýeri Daşoguz şäheri Daşoguzyň özinden bolsaňyz has gowy, aýlyk 1.000 manat

Kompýuter MAGAZINda müdir gerek, ýokary bilimli jogapkärli adam bolmaly, işlemeli ýeri Daşoguz şäheri Daşoguzyň özinden bolsaňyz has gowy, aýlyk gürrüňdeşlik esasynda.

Naharhanada muçnoý powra komekci gyz ya gelin gerek,muçnoy ugrundan başy çykyan bolmaly, somsa,pide,pizza we şuña meñzeşlere komekleşmeli işlemeli ýeri Gypjakda, iş wagty 7:00-20:00 çenli aylyk 1800 manat.

Geleniñizde ýanyñyz bilen 1 sany 3x4lik surat we pasport kopya getirmeli!!!

Salgymyz: Parahat 6 Aýtakow köçäniň ugry 89-nji jaý Ýunus market tarapdan geleniňizde 3-nji ýerzemin(Podwal)domuň Aýtakow tarapy.

Iş wagtymyz 9:00-dan 18:30-a çenli tel 865-12-48-15


ПредыдущийСледующий